Acesta este website-ul oficial al Dial Telecom.

Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui website sunt proprietatea Dial Telecom.
Conditiile de utilizare se referã exclusiv la website-ul www.dialtelecom.ro

Dacã nu esti de acord cu conditiile de utilizare de cãtre tine a website-ului si a datelor cu caracter personal de cãtre Dial Telecom Romania , nu mai utiliza acest web site.

Continutul site-ului www.dialtelecom.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis in orice formã, incluzand dar nelimitandu-se la forma electronicã fãrã permisiunea anterioarã scrisã a Dial Telecom. Materialele publicate si continutul www.dialtelecom.ro nu pot fi utilizate in scop personal, fiind interzisã comercializarea acestora.

Dial Telecom nu este responsabilã pentru prejudiciile aduse prin folosirea neautorizatã a informatiilor de pe www.dialtelecom.ro. Dial Telecom isi rezervã dreptul de a face modificãri in materialele si continutul www.dialtelecom.ro in functie de schimbãrile ce au loc cu privire la produsele si serviciile comercializate.

Dial Telecom nu este responsabilã de costurile si/sau pierderile materiale, rezultate din folosirea informatiilor din www.dialtelecom.ro. Dial Telecom isi rezervã dreptul de a taxa unele dintre serviciile oferite pe www.dialtelecom.ro situatie in care te va infoma in prealabil despre taxarea acestor servicii.

Dial Telecom nu este responsabilã pentru nici un fel de prejudiciu care a survenit ca urmare a unor disfunctionalitãti de orice fel ale www.dialtelecom.ro.

Dial Telecom nu isi asumã responsabilitatea pentru veridicitatea infomatiilor furnizate de terte pãrti pe www.dialtelecom.ro .

Dial Telecom isi rezervã dreptul de a modifica in orice moment continutul si structura website-ului.

Contact

Adresa

Conect Business Park
B-dul Dimitrie Pompeiu 10A
Etaj 4, Sector 2
București 020337

Telefon / Fax

Tel.: (+40) 021 5296402
Fax: (+40) 021 5296112
Customer Service:
0800 390390
Suport Tehnic:
(+40) 021 5296400